Sådan skaffer du støtte til dit selvudgiverprojekt

H

eldigvis er der en bred vifte af fonde og legater i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte til netop sådanne projekter. Disse midler kan være afgørende for at få din bog fra idé til virkelighed. I denne artikel vil jeg guide dig gennem nogle af de trin, du kan tage for at søge og opnå støtte til dit selvudgiverprojekt.

Ansøgningsskemaer – din vej til effektiv støtte

Mange fonde og legater gør brug af ansøgningsskemaer for at kunne vurdere ansøgerne på en effektiv måde. Disse skemaer er designet til at sikre, at de nødvendige oplysninger er til stede, så evalueringen kan foregå gnidningsløst. ’Legatbogen’ er en værdifuld ressource, der kan hjælpe dig med at finde de rigtige fonde og legater til dit projekt. På deres hjemmeside legatbogen.dk finder du ikke kun information om forskellige støttemuligheder, men også råd om, hvordan du skal udfylde skemaerne korrekt og undgå fejl, der kan føre til afslag på din ansøgning.

Skræddersy din ansøgning

Hvis den fond eller det legat du ønsker at ansøge, ikke kræver et ansøgningsskema, så hviler opgaven på dine skuldre at udarbejde din egen ansøgning. Men, før du kaster dig ud i det, er det afgørende at du sætter dig ind i fondens strategi og målsætning for at sikre, at din ansøgning matcher deres fokusområder. Dette vil hjælpe dig med at formulere din ansøgning på en måde, der fanger fondens opmærksomhed.

Nøgleelementer i din ansøgning

Når du skriver din ansøgning, er der nogle vigtige elementer, du bør inkludere:

 • En kort beskrivelse af dit selvudgivelsesprojekt, der tydeligt forklarer bogens formål og den værdi, den vil tilføje.
 • En præsentation af dig selv, din erfaring og hvorfor netop du er den rette til at gennemføre projektet.
 • Forklar din motivation for at udgive denne bog og definer din målgruppe.
 • Uddyb dit projekt med et realistisk budget over forventede udgifter.
 • Beskriv nøje, hvorfor du søger økonomisk støtte, og hvordan midlerne vil blive anvendt (dette kan også inkluderes som et særskilt regnskabsbilag).
 • Dokumenter gerne dit budget med tilbud og estimater fra relevante parter som grafikere og trykkerier.
 • Husk at inkludere alle dine kontaktinformationer, så fonden kan nå dig.
 • Hold din ansøgning kort og præcis, helst på én A4-side.
 • Sørg for at ansøge i god tid før ansøgningsfristen udløber.
Find den rette fond

Der findes helt sikkert fonde og støttemuligheder inden for din specifikke genre eller kategori, der kan hjælpe dig med at realisere din bogdrøm. Jeg vil råde dig til at du udforsker platformen fonde.dk – en omfattende database med omkring 15.000 fonde, legater og offentlige puljer i Danmark. Her kan du oprette en profil og specificere dine interesseområder sålædes at systemet sorterer i de relevante fonde for dig. Når du finder et match, kan du gemme fonden på en liste, og bede systemet sende dig varsler om f.eks. ansøgningsfrister.

Hvis du holder af at bruge opslagsværk fremfor digitale løsninger, er en anden anbefaling bogen “Vejviser til legater og fonde 2022”, skrevet af Rasmus Munch og Dennis Hørmann og udgivet af Fundraiseren i 2021. Denne bog er en rig kilde til information om legater og fonde, der kan støtte dit projekt. Du kan endda låne bogen på dit lokale bibliotek, hvis du ikke ønsker at investere i din egen kopi, da prisen ligger på omkring 1.200-1.300 kr.

Inspiration til fonde og legater

Jeg har samlet nogle eksempler på fonde, der er kendt for at støtte bogudgivelser. Du kan finde mere information om hver fond på deres hjemmesider, hvor de også beskriver, hvilke projekter de er interesseret i at støtte. Dette kan give dig inspiration til at tilpasse din ansøgning til deres præferencer og fokusområder.

ERNST B. SUND FONDEN: Fonden har til formål at støtte kunst, videnskab og andre almennyttige formål og har siden de første uddelinger i 2000 støttet særlige talenter der er med til at højne det kunstneriske og kulturelle niveau i Danmark.

FONDEN DBK: Fonden støtter innovative projekter som fremmer læselysten.  De giver delvis eller fuldt tilskud til forfattere, bloggere, festivaler, iværksættere og på anden måde formidlere af litteratur-, litteratur-, bog og læseprojekter. Både private personer, virksomheder og offentlige organisationer kan søge om støtte.

STATENS KUNSTFOND: Denne offentlige fond har en række relevante puljer som støtter både dansk og udenlandsk litteratur og dækker over både forfatterhonorar og udgivelsesstøtte. Hovedpuljerne er:

Dansk litteratur i Danmark: I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler, til rejser og research.

Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark: I denne pulje kan du søge tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., mentorstøtte, netværksstøtte og rejselegater til oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND: Fonden støtter ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere. Fonden støtter desuden både e-bøger og fysiske bogudgivelser indenfor emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

BECKETT-FONDEN: Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Støtten kan ydes til kunst- og kulturinstitutioner og enkeltpersoner samt konkrete kulturelle arrangementer og projekter.

NY CARLSBERGFONDET: Fonden støtter billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst. Fonden yder desuden støtte til udgivelse af publikationer samt til forskningsrejser. Al publikationsstøtte gives under forudsætning af at værket er publiceret indenfor to år fra bevillingsdato.

I arbejdet med at realisere dit selvudgiverprojekt er der ingen tvivl om, at støtte fra fonde og legater kan være en værdifuld ressource. Med økonomisk støtte kan du tillade dig at investere i en højere kvalitet af redigering, design og trykning, hvilket kan resultere i en bedre udgivelse. En professionel præsentation af din bog kan tiltrække flere læsere og give en positiv oplevelse for dem, der allerede er interesserede. Derudover vil støtte fra en anerkendt fond kan give din bogudgivelse en form for legitimitet og anerkendelse. Dette kan gøre det lettere at tiltrække opmærksomhed fra medier, litterære kredse og læsere.

At forblive motiveret

Husk dog, at fondsunderstøttelse ikke altid er garanteret, og det kan være en konkurrencepræget proces at ansøge om midler. Det er vigtigt at udarbejde en stærk ansøgning, der forklarer, hvorfor din bog fortjener støtte, og hvordan den vil bidrage til litteraturen eller samfundet som helhed. Hvis du får afslag, bed om feedback, så du kan forbedre din ansøgning til fremtidige ansøgninger.

Hvis du sætter dig godt ind i processen og følger disse råd, kan du øge chancerne for at få de midler du har brug for, og forhåbentlig bringe din bog ud til læsere landet over.

Lykke til!