I denne video fortæller jeg om hvorfor jeg har skrevet denne bog, og hvad den handler om. (Spoilert alert: Ingen skurk, mord eller mysterier!)

At gøre det selv betyder ikke at gøre det alene.

Forlagsbranchen har de sidste årrækker gennemgået en stor omvæltning, hvor nye måder at udgive på har fejet etablissementets ‘gatekeepers’ af vejen. Forfattere behøver ikke længere at skulle spørge nogen om lov for at udkomme. Adgangen til bogmarkedet ligger åbent, hvis man har det der kræves for at begå sig. Vi taler om selvudgivelse, microforlag og hybridforlag som alternativer til de traditionelle forlag. Varianterne er mange og vi er ved at lære, at der findes flere ‘rigtige’ måder en bog ser dagens lys på. Det handler om at afsøge den bedst egnede model for den enkelte udgivelse, afhængig af bogens budskab, genre, målgruppe og succeskriterier.

Bogen er skrevet til dig …

Som har et ønske om at udgive en bog selv. Den typiske selvudgiver favner bredt, men fælles for alle er lysten og energien til at drive værket. Det er typen, som er målrettet, men ikke er bange for at begå en fejl eller to undervejs. Primært er bogen rettet mod dem der ønsker at udgive en fagbog. Det kan være:

  • Ledere
  • Virksomhedsejere
  • Foredragsholdere
  • Trænere
  • Terapeuter

Denne målgruppe er interesseret i at udgive en fagbog for at øge omsætningen i sin forretning, få flere klienter, stille stærkere i et fagligt miljø og øge deres troværdighed. Det kan også være, at en bogudgivelse belyser ny viden indenfor et fagområde. Sekundært er det de skønlitterære forfattere, som vil have glæde af at læse denne bog. Bogen er skrevet til begge grupper, og her er flere tip til hvordan en skønlitterær forfatter kan nå ud til og kultivere en stor læserskare uden blåstempling fra et anerkendt forlag. Som skønlitterær forfatter bliver du guide igennem skriveprocessen og muligheder for at promovere dit forfatterskab på sociale medier.

Da jeg i 2008 hjalp den første forfatter med at udgive hendes bog, mod hun selv betalte en del af udgivelsen, havde jeg ingen anelse om, hvad det satte i gang. Jeg havde netop stiftet Skriveforlaget og fundet på termen ‘medudgiverforlag’ sammen med Heidi Korsgaard, og i dag – halvandet årti senere – er der hundredvis, hvis ikke tusind, forfattere, som finder vej med deres bøger til bogmarkedet hvert år ved selv at udgive eller investere i deres udgivelse. Vejen kan være snørklet og kræve en god gps, og netop en sådan gps er Kristin Sørums “Få den ud!” Hun giver i sin bog et virkelig fint indblik i, hvad det vil kræve at udgive uden om et traditionelt forlag – og ikke sådan, at du nødvendigvis skal klare alting selv, men at du også med fordel kan række ud efter hjælp fra nogle af de mange professionelle og dygtige folk, som kan hyres til redaktion, korrektur, grafisk arbejde og alt det andet, der er brug for, så din bog ender med at blive den allerbedste udgave, den kan. Til glæde for dig – og forhåbentlig et hav af læsere.

Mikael Strøm Eriksen
Forlagsservice